Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
 

Мотивационен процес. Мотивационни модели


Умението да се мотивира човешкия капитал на една фирма се превръща във фактор за конкурентоспособност в условията на пазарна икономика. Познаването на множеството мотивационни теории...
 

Специфични права и отговорности на медицинската сестра


Основни дейности. Отговаря за реда и хигиената и естетиката на работното място в отделението. Приема новопостъпилите болни и ги настанява на легло, запознава ги с правилника на вътрешния ред на болницата, разположението...
 

Проучване удовлетвореността на пациентите от качеството на здравните грижи в клиника по сърдечна хирургия


Сърдечно - съдовите заболявания са социално - значими заболявания, поради широкото си разпространение и сериозните медико -социални проблеми, които пораждат. Освен голямата си ...
 

Здравната система в България (с акцент върху основните проблеми)


Здравната система е съвкупност от всички организации, институции и ресурси, които произвеждат дейности, целящи подобряване, поддръжка и възстановяване на здравето...
 

Съвременни концепции и подходи за управление на качеството


Здравеопазването в периода 1989-1999 г. се характеризира с недостатъчна ефикасност на медицинския персонал, невисока ефективност и професионализъм, лоша материална база, деформирана връзка пациент – лекар и липса на конкуренция...
 

Демографските процеси като изразители на общественото здраве


През изминалия ХХ век неимоверно много нарасна ролята на социалните фактори за здравето на населението. Редица заболявания се определят изцяло от тези фактори– така например алкохолизма...
 

Обучение на персонала в здравната организация - определение, цели, видове и форми, методи и др.


В условията на стремително развитие на техниката и технологиите , непрекъснато повишаваща се конкуренция, глобализация и интеграция на икономиката, успяват тези организации, които реагират най-бързо на измененията на средата в която съществуват...
 

Управление на човешките ресурси


В исторически план, развитието на науката за управление на човешките ресурси и персонала води началото си от 1881 г. , когато Х. Ховър поставя въпроса за оценяване ролята на човешките ресурси и за повишаване грижата за тяхното оползотворяване...
 

Здравна оценка на обекти за трудово обучение (работилници, учебно-производствени цехове). Мерки за оптимизиране условията за труд


Дейността в училищата и професионалните гимназии е пряко свързана с образователния и възпитателния процес на учащите. Поради това създадената материална база, условията и правилата за нейното ползване, както и социално-психологическият климат в тези...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Икономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент
Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
22

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 337 83

виж още преподаватели...